Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO

Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO jest pismem ludzi przedsiębiorczych w rolnictwie i agrobiznesie. Redakcja organizuje najważniejsze konkursy w branży rolnej: AgroLiga, […]

Platforma Informacyjna – AgroNews.com.pl

AgroNews.com.pl – Platforma Informacyjna, Telewizja Interaktywna oraz Gazeta Interaktywna która od 12 lat działa na rzecz polskiego rolnictwa, poprzez rzetelny przekaz tekstowy oraz telewizyjny. Wydajemy Gazetę Interaktywną AgroNews oraz patronujemy najważniejszym wydarzeniom w branży: AgroLiga, Agroprzedsiębiorca RP, Konkurs plastyczny dla dzieci KRUS. Organizujemy na naszym portalu konkursy internetowe: „Maszyna Rolnicza Roku”,  „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,  „Kwatera na medal”.

Dron

Profesjonalny DRON – Nagroda Główna w Konkursie AgroWybór2020 dla widzów, którzy aktywnie uczestniczą w zgłaszaniu swoich ulubionych produktów, które stosują/używają w swoich gospodarstwach. Przekazanie Nagrody Głównej odbędzie się w listopadzie podczas Wielkiej Gali Agrobiznesu w Warszawie.

Nagrody

Wyłonienie zwycięzców nagród w Konkursie AgroWybór2020 odbędzie się w następujący sposób: Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora ustali osoby uprawnione do nagród spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na pytanie konkursowe. Zwycięzcą Nagrody Głównej zostanie jeden uczestnik, który według Komisji nadesłał najbardziej pomysłową / najbardziej oryginalną odpowiedź na pytanie konkursowe. Zwycięzcami Nagród Dodatkowych, zostanie 5 uczestników,  którzy według Komisji nadesłali kolejne najbardziej pomysłowe / najbardziej oryginalne odpowiedzi na pytanie konkursowe.

SmartWatch

Nagrodami Dodatkowymi dla zgłaszających produkty w Konkursie AgroWybór2020 jest 5 elektronicznych urządzeń mobilnych typu – SMARTWATCH. Nagrody Dodatkowe zostaną wysłane pocztą lub kurierem pod wskazany w Formularzu adres.